Secondary metabolites from Antarctic marine-derived fungus Penicillium crustosum HDN153086

  • Cong-Cong Liu, Zhen-Zhen Zhang, Yan-Yan Feng, Qian-Qun Gu, De-Hai Li, Tian-Jiao Zhu
  • Natural Product Research, March 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2018.1455045

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2018.1455045