Quorum sensing inhibitors from marine bacteria Oceanobacillus sp. XC22919

Xiaochun Chen, Jianwei Chen, Yinchun Yan, Su Chen, Xuewei Xu, Huawei Zhang, Hong Wang
  • Natural Product Research, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2018.1437436
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2018.1437436

The following have contributed to this page: Dr. Huawei Zhang