Terpenoids from the barks of Magnolia maudiae (Dunn) Figlar

  • Sui Xianjin, Shi Sha, Muge Qi, Zhengxi Zhang, Yuyao Yang, Haibo Wu, Linfeng Li, Wenshu Wang, Anmin Huang
  • Natural Product Research, October 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2017.1385012

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2017.1385012