Anti-neuroinflammatory constituents from the fungus Penicillium purpurogenum MHZ 111

  • Jing Sun, Zhi-Xiang Zhu, Yue-Lin Song, Yi Ren, Dan Dong, Jiao Zheng, Ting Liu, Yun-Fang Zhao, Peng-Fei Tu, Jun Li
  • Natural Product Research, July 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2016.1207075

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2016.1207075