A new indoloquinazoline alkaloidal glucoside from the nearly ripe fruits ofEvodia rutaecarpa

Xiao-Long Zhang, Jie Sun, Hong-Hua Wu, Ya-Kun Jing, Xin Chai, Yue-Fei Wang
  • Natural Product Research, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2013.791823

In partnership with: