A new polyketide fromDiaporthesp. SXZ-19, an endophytic fungal strain ofCamptotheca acuminate

Yuanzhen Liu, Zhiyu Hu, Xiang Lin, Chunhua Lu, Yuemao Shen
  • Natural Product Research, November 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2013.791819
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Yuemao Shen