Two new vinblastine-typeN-oxide alkaloids fromCatharanthus roseus

Wei-Ku Zhang, Jie-Kun Xu, Hai-Yan Tian, Lei Wang, Xiao-Qi Zhang, Xu-Zhi Xiao, Ping Li, Wen-Cai Ye
  • Natural Product Research, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2013.790029
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: