Novel cyclopentenone derivatives produced by a rare actinobacterial strainActinoalloteichus nanshanensissp. nov. NEAU 119

Xiang-Jing Wang, Ji Zhang, Ji-Dong Wang, Ping-Ting Qian, Chong-Xi Liu, Wen-Sheng Xiang
  • Natural Product Research, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2013.771349
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: