Novel cyclopentenone derivatives produced by a rare actinobacterial strainActinoalloteichus nanshanensissp. nov. NEAU 119

  • Xiang-Jing Wang, Ji Zhang, Ji-Dong Wang, Ping-Ting Qian, Chong-Xi Liu, Wen-Sheng Xiang
  • Natural Product Research, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2013.771349

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2013.771349