Two novel ansamitocin analogs fromActinosynnema pretiosum

Siyu-Mao, Hong-Chen, Li-Chen, Chuanxi-Wang, Wei-Jia, Xiaoming-Chen, Huangjian-Yang, Wei-Huang, Wei-Zheng
  • Natural Product Research, September 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.733388
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: