Two novel ansamitocin analogs from Actinosynnema pretiosum

  • Siyu-Mao, Hong-Chen, Li-Chen, Chuanxi-Wang, Wei-Jia, Xiaoming-Chen, Huangjian-Yang, Wei-Huang, Wei-Zheng
  • Natural Product Research, October 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.733388

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2012.733388