New kaurene diterpenoid glycosides from fenugreek seeds

Xu Pang, Li-Ping Kang, He-Shui Yu, Yang Zhao, Cheng-Qi Xiong, Jie Zhang, Bai-Ping Ma
  • Natural Product Research, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.722087

In partnership with: