A new sesquiterpene lactone fromSarcandra glabra

  • Xiao-Ru Hu, Hai-Feng Wu, Xiao-Po Zhang, Jun-Shan Yang, Zhong Dai, Rui-Chao Lin, Xu-Dong Xu
  • Natural Product Research, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.722084

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2012.722084