Chemical constituents ofEuphorbia tangutica

Ben-Yin Zhang, Huan Wang, Xiao-Dong Luo, Zhi-Zhi Du, Hai-Feng Wu, Jian-Wei Shen, Xiao-feng Zhang
  • Natural Product Research, December 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.668686

In partnership with: