Structure elucidation of a new natural diketopiperazine from aMicrobispora aeratastrain isolated from Livingston Island, Antarctica

Veneta Ivanova, Hartmut Laatsch, Mariana Kolarova, Krasja Aleksieva
  • Natural Product Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.665911

In partnership with: