New furostanol saponins from the rhizomes ofTupistra chinensis

Chengxiong Liu, Zhiyong Guo, Zhangshuang Deng, Yanhong Xue, Kun Zou, Yuan Zhou, Nianyu Huang, Fan Cheng
  • Natural Product Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.660637

In partnership with: