Three new steroidal glycosides from roots ofReineckia carnea

Qian Wang, Qune Hou, Zhiyong Guo, Kun Zou, Yanhong Xue, Nianyu Huang, Fan Cheng, Yuan Zhou
  • Natural Product Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2012.658797

In partnership with: