Microcalorimetric study of the effect ofBenzoinumandStyraxon the growth ofEscherichia coli

Jian Wang, Danhong Cheng, Nan Zeng, Houlin Xia, Yong Fu, Dan Yan, Yanling Zhao, Xiaohe Xiao
  • Natural Product Research, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.533670
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: