A new iridoid compound fromPatrinia rupestris(Pall.) Juss.

Dong-Feng Qiu, Xiu-Ping Yang, Yang-Jun Xu, Xiao-Qing Liu, Hong-Li Liu, Cheng-Shan Yuan
  • Natural Product Research, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.533667

In partnership with: