Optimisation of preparation conditions and properties of phytosterol liposome-encapsulating nattokinase

Xu-Yan Dong, Fan-Pi Kong, Gang-You Yuan, Fang Wei, Mu-Lan Jiang, Guang-Ming Li, Zhan Wang, Yuan-Di Zhao, Hong Chen
  • Natural Product Research, March 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.528759
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: