New cyclitol derivative from a spongeSarcotragusspecies

Yonghong Liu, Jee H. Jung, Tunhai Xu, Lijuan Long, Xiuping Lin, Hao Yin, Bin Yang, Xue-Feng Zhou, Xianwen Yang
  • Natural Product Research, March 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14786419.2010.490213
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Yonghong Liu