Low birthweight in China: evidence from 441 health facilities between 2012 and 2014

  • Wen Tang, Yi Mu, Xiaohong Li, Yanping Wang, Zheng Liu, Qi Li, Mingrong Li, Robert Scherpbier, Sufang Guo, Xiaona Huang, Leni Kang, Jun Zhu, Juan Liang
  • The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, October 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14767058.2016.1236081

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14767058.2016.1236081