La consolidació de la poesia experimental en el sistema literari català: recepció, practiques, i continuïtats entre 1970 i l’actualitat

  • Jordi Marrugat
  • Journal of Iberian & Latin American Studies, January 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/14701847.2017.1283115

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/14701847.2017.1283115