Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne [Jews in the Kraków agglomeration in the times of Stanislaus Augustus: legal, economic and social changes

  • Waldemar Kowalski
  • East European Jewish Affairs, January 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/13501674.2014.904622

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/13501674.2014.904622