Expression ofAspergillus nigerglucose oxidase in yeastPichia pastorisSMD1168

  • Zhanjun Qiu, Yuanfang Guo, Xiaoming Bao, Jianrong Hao, Gaoying Sun, Bingyin Peng, Wenxiang Bi
  • Biotechnology & Biotechnological Equipment, June 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/13102818.2016.1193442

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2016.1193442