Phenolic profiles and cellular antioxidant activity of longan pulp of 24 representative Chinese cultivars

  • Ruifen Zhang, Sher Ali Khan, Yaosheng Lin, Dongliang Guo, Xuewen Pan, Lei Liu, Zhencheng Wei, Yan Zhang, Yuanyuan Deng, Mingwei Zhang
  • International Journal of Food Properties, January 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10942912.2018.1425705

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2018.1425705