Functional properties of chicken fat-based shortenings: Effects of based oils and emulsifiers

Chaokun Wei, Jing Fu, Dunhua Liu, Zhong Zhang, Guanrui Liu
  • International Journal of Food Properties, December 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10942912.2017.1396477
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2017.1396477

In partnership with: