Identification, characterization, and synthesis of process-related impurities in antiproliferative agent TQ-B3203

  • Xiquan Zhang, Meng Cao, Jing Xing, Ming Zheng, Fei Liu, Ping Dong, Xin Tian, Hongjiang Xu, Laifang Zhang, Hongmei Gu, Ling Yang, Rui Li, Min Ji, Ning Gu
  • Journal of Liquid Chromatography &amp Related Technologies, June 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10826076.2016.1196216

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10826076.2016.1196216