INFLUENCE OF WASHING CONDITIONS ON EFFECTIVE COMPONENTS OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATES

Haijun Cao, Changqing Li, Yun Huang, Shengliang Ye, Bin Liu, Zongkui Wang, Xi Du, Xuejun Zhang, Fangzhao Lin
  • Preparative Biochemistry & Biotechnology, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10826068.2013.803479

In partnership with: