Targeted delivery of doxorubicin by CSA-binding nanoparticles for choriocarcinoma treatment

Baozhen Zhang, Guogang Cheng, Mingbin Zheng, Jinyu Han, Baobei Wang, Mengxia Li, Jie Chen, Tianxia Xiao, Jian Zhang, Lintao Cai, Shoujun Li, Xiujun Fan
  • Drug Delivery, January 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10717544.2018.1435750
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: