Increased oxidative damage of RNA in liver injury caused by hepatitis B virus (HBV) infection

Xin-Min Xu, Xiao-Yang Zhou, Xiang-Yu Li, Jie Guo, Hui-Zhu Wang, Yue Li, Cheng-Cheng Yang, Teng-Hui Liu, Jian-Ping Cai
  • Free Radical Research, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10715762.2018.1439165

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10715762.2018.1439165

In partnership with: