Recombinant human thrombopoietin (rh-TPO) for the prevention of severe thrombocytopenia induced by high-dose cytarabine: a prospective, randomized, self-controlled study

Zhao Wang, Xiaojie Fang, He Huang, Huangming Hong, Xueying Li, Chengcheng Guo, Xiaohong Fu, Mengping Zhang, Sio Teng Lam, Shanshan Li, Fangfang Li, Chen Peng, Ying Tian, Tongyu Lin
  • Leukemia & Lymphoma, June 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10428194.2018.1459605

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10428194.2018.1459605

In partnership with: