SNX2–ABL1-positive acute lymphoblastic leukemia possibly has a poor prognosis

  • Qitian Mu, Lieping Guo, Yongxian Hu, Lixia Sheng, Yi Zhang, Ningning Wu, Ying Chen, Cong Shi, Songqiu Shi, Ying Wu, Guifang Ouyang
  • Leukemia & Lymphoma, February 2017, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10428194.2017.1287357

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10428194.2017.1287357