Bioactive metabolites from the Arctic fungus Nectria sp. B-13

Hao-Bing Yu, Heng Jiao, Yu-Ping Zhu, Jian-Peng Zhang, Xiao-Ling Lu, Xiao-Yu Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2018.1482880
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2018.1482880

In partnership with: