Two new C19-diterpenoid alkaloids fromAconitum straminiflorum

  • Yan Qi, Da-Ke Zhao, Shu-Hui Zi, Li-Mei Zhang, Cheng-Xing Guo, Gui-Qiong Li, Jun-Ju Xun, Yong Shen
  • Journal of Asian Natural Products Research, November 2015, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2015.1107545

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2015.1107545