7,8-Secolignans from the fruits ofSchisandra neglecta

  • Huan Wang, Juan-Xia Yang, Jie Lou, Gui-You Liu, Li-Mei Li, Han-Dong Sun, Wei-Lie Xiao, Qiu-Fen Hu, Xue-Mei Gao
  • Journal of Asian Natural Products Research, October 2014, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2014.966697

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2014.966697