Cytotoxic flavanes fromUraria clarkei

Zhi-Yong Jiang, Xi-Shan Bai, Hui Liang, Chao Wang, Wen-Juan Li, Jun-Ming Guo, Xiang-Zhong Huang
  • Journal of Asian Natural Products Research, September 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.822368

In partnership with: