A new tetrahydrofuran-type lignan with anti-inflammatory activity fromAsarum heterotropoidesFr. Schmidt var.mandshuricum

Jian Huang, Hui-Qing Wang, Cui Zhang, Guo-Yu Li, Rui-Chao Lin, Jin-Hui Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.820713
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: