Three new isopimarane diterpenoids fromExcoecaria acerifolia

Sheng-Zhuo Huang, Qing-Yun Ma, Wei-Wei Fang, Feng-Qing Xu, Hua Peng, Hao-Fu Dai, Jun Zhou, You-Xing Zhao*
  • Journal of Asian Natural Products Research, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.800862
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: