Five new flavonoid glycosides fromNervilia fordii

Li Qiu, Yang Jiao, Ji-Zhao Xie, Gui-Kun Huang, Shao-Ling Qiu, Jian-Hua Miao, Xin-Sheng Yao
  • Journal of Asian Natural Products Research, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.790377
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: