Aromatic glycosides from the flower buds ofLonicera japonica

Fang Wang, Yue-Ping Jiang, Xiao-Liang Wang, Su-Juan Wang, Peng-Bin Bu, Sheng Lin, Cheng-Gen Zhu, Jian-Gong Shi
  • Journal of Asian Natural Products Research, May 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.785531
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: