Liquiritigenin preventsStaphylococcus aureus-mediated lung cell injury via inhibiting the production of α-hemolysin

Xiao-Han Dai, Hong-En Li, Chong-Jian Lu, Jiang-Feng Wang, Jing Dong, Jing-Yuan Wei, Yu Zhang, Xin Wang, Wei Tan, Xu-Ming Deng, Shu-Hua Zhao, Ming-Jun Zhang
  • Journal of Asian Natural Products Research, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.771344
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: