Two new sesquiterpenes from cultures of the basidiomyceteAgaricus arvensis

Jiang-Yuan Zhao, Jian-Hai Ding, Zheng-Hui Li, Ze-Jun Dong, Tao Feng, Hong-Bin Zhang, Ji-Kai Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.764287

In partnership with: