Novel microbial transformation of desacetylcinobufagin byFusarium avenaceumAS 3.4594

Zhi-Tu Zhu, Sha Den, Yan Wang, Yan-Yan Zhao, Li Wang, Hui-Rang Chen, Dan Liu
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2013.763227
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: