Reversal effect of rosmarinic acid on multidrug resistance in SGC7901/Adr cell

Fa-Rong Li, Yan-Yan Fu, Dan-Hong Jiang, Zhen Wu, Yang-Jing Zhou, Ling Guo, Zhong-Min Dong, Zhe-Zhi Wang
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.762910
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: