Three new norlignans fromGlechoma longituba

Qiu-Fang Zhu, Yong-Yi Wang, Wei Jiang, Hai-Bin Qu
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.762640

In partnership with: