Two new piperidine alkaloids fromStreptomycessp. NEAU-Z4

Qian-Feng Liu, Ji-Dong Wang, Xiang-Jing Wang, Chong-Xi Liu, Ji Zhang, Yan-Wei Pang, Chao Yu, Wen-Sheng Xiang
  • Journal of Asian Natural Products Research, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.761209
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: