Two new diterpenoids fromExcoecaria acerifolia

Xing-De Wu, Lan-Chun Zhang, Juan He, Gen-Tao Li, Lin-Fen Ding, Xiu Gao, Liao-Bin Dong, Liu-Dong Song, Yan Li, Qin-Shi Zhao
  • Journal of Asian Natural Products Research, February 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.757596
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: