A new flavonoid with 6-phenyl substituent fromSelaginella uncinata

Hui Zou, Kang-Ping Xu, Zhen-Xin Zou, Hong-Ping Long, Hui Wang, Fu-Shuang Li, Jing Li, Jun-Wei Kuang, Guang Li, Gui-Shan Tan
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.745515
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: