A new antibacterial phenanthrenequinone fromDendrobium sinense

Xiu-Juan Chen, Wen-Li Mei, Wen-Jian Zuo, Yan-Bo Zeng, Zhi-Kai Guo, Xi-Qiang Song, Hao-Fu Dai
  • Journal of Asian Natural Products Research, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.740473
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: