Two new compounds from an endophytic fungusAlternaria solani

Hong-Lian Ai, Li-Mei Zhang, Yan-Ping Chen, Shu-Hui Zi, Hong Xiang, Da-Ke Zhao, Yong Shen
  • Journal of Asian Natural Products Research, December 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.733701
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: