Two new lignans from the stems ofSchisandra bicolor

  • Ri-Ming Huang, Hui-Juan Huang, Nen-Ling Zhang, Yue-Hui Zhu, Xiao-Fei Jiang, Zhi-Wei Su, Jian-Xiang Yang, Zhi-Fang Xu, Chuan-Rong Li, Samuel X. Qiu
  • Journal of Asian Natural Products Research, December 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10286020.2012.725394

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/10286020.2012.725394